Tulosta sivu

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä


KESKUS/Laboratorion ja röntgenin ajanvaraus 02 486 410
HOIDON TARPEEN ARVIOINNIT:
Sairaanhoito 02 4864 1270
Tuki- ja liikuntaelinoireet klo 8-11 02 4864 1360
Hammashuolto 02 4864 1330

Outi Laitinen, puheterapeutti
Puheterapia-asioissa yhteys lastenneuvolaan tai kouluterveydenhoitajaan.

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan mm. puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöitä. Häiriöitä voi ilmetä esimerkiksi vuorovaikutuksessa, kielellisissä taidoissa, puhemotoriikassa tai äänessä. Tavoitteena on poistaa, lieventää ja ennaltaehkäistä häiriöitä mahdollisimman hyvän vuorovaikutuksen ja kommunikointikyvyn turvaamiseksi.

Puheterapiapalvelujen muotoja ovat tutkimus, ohjaus, seuranta ja terapia. Puheterapiakuntoutuksen tarve sekä terapiajaksojen kesto ja tavoitteet arvioidaan yksilöllisesti. Tavallisimpia puheterapiakuntoutuksen syitä ovat viivästynyt puheenkehitys, kielellinen erityisvaikeus sekä puhemotoriikan ja äänen häiriöt.

Puheen häiriöistä yleisimpiä ja lievimpiä ovat artikulaation eli ääntämisen virheet, joiden kuntoutus tapahtuu ensisijaisesti säännöllisen kotiharjoittelun turvin. Tavallisimpiin äännevirheisiin löytyy harjoitteluohjeita myös internetistä. Esimerkiksi Espoon kaupungin tuottamia S- ja R-äänteiden harjoitteluvideoita pääset katsomaan tästä.

Puheterapeutti toimii yhteistyössä perheen, omaisten ja asiakkaan lähiympäristön kanssa. Päivähoidon ja muiden ammattikuntien kanssa tehtävä yhteistyö on osa puheterapeuttista kuntoutusta. Tarvittaessa puheterapeutti ohjaa hakeutumaan lisätutkimuksiin (esim. psykologin tutkimukset tai kuulon tutkimus).

Puheterapiaan ei tarvita erillistä lähetettä, mutta tavallisesti vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan, lääkärin tai päivähoidon aloitteesta. Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta myös kouluikäisille ja aikuisille on saatavissa palveluita.

Puheterapiapalveluja tarjotaan vastaanottokäynteinä Riihikosken terveysasemalla. Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Avoin työhakemus

  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Toimiva palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Päivystystoiminta keskittyy pääterveysasemalle. Vuodeosastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton 1.6.2011 alkaen.

  Tähdellä (*) merkityt kentät pakollisia.

  Nimi*

  Osoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka

  Puhelin*

  Sähköposti*

  Liitä CV

  Työtehtävän nimi, johon haen

  Vapaamuotoinen hakemus

  ×