Tulosta sivu

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä


KESKUS/Laboratorion ja röntgenin ajanvaraus 02 486 410
HOIDON TARPEEN ARVIOINNIT:
Sairaanhoito 02 4864 1270
Hammashuolto 02 4864 1330
Tuki- ja liikuntaelinoireiset (Fysioterapia) 02 4864 1360

Avoimet työpaikat

27
tammi

Avoimet työpaikat

Lähetä avoin työhakemus

 

Kun haluat töitä, ota yhteyttä meihin:

osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02 48641 302

johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 050 530 2194

johtava lääkäri Katja Virta puh. 040 193 3405

vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula puh. 02 48641 330

ruokapalveluesimies Riitta Lehti  puh. 02 48641 211

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Potilastyössä edllytämme riittävää rokotussuojaa.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palvelut Auran ja Pöytyän kuntien asukkaille. Pääterveysasema ja osasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Käytössämme on Lifecare -potilastietojärjestelmä ja digitaalinen kuvantamisjärjestelmä. Tervyskeskuksessa on oma laboratorio ja röntgen. Olemme hyvä työnantaja, joka rohkaisee työntekijöitään kouluttautumaan ja kehittämään aktiivisesti työtään ja toimintatapojaan, toimimme myös aktiivisessa yhteityössä alueen erikoissairaanhoidon sekä paikallisten kuntien kanssa kehittäen väestön palveluja ajan hengessä. Työyhteisömme henki on hyvä, kaikkia ammattiryhmiä arvostava.

Tällä hetkellä haemme joukkoomme:

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TOIMI

Huomio – Atentu! Anne ja Leena odottavat juuri sinua työkaverikseen! Joten tartu tilaisuuteen nyt.

Te kolme psykiatrista sairaanhoitajaa toimitte kuntayhtymän alueella tarjoten perustason mielenterveyspalveluja alueemme asukkaille. Työmuotoina teillä on yksilövastaanotto tai paritapaaminen terveysasemalla, erikseen sovitusti kotikäynnit tai ryhmät. Työssä tarvitset oman auton käyttöä. Arvostamme psykiatrisen työkokemusta, hyviä yhteistyötaitoja ja kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaisen laillistetun sairaanhoitajan pätevyys syventävinä opintoina psykiatrinen sairaanhoito, mielenterveystyö. Henkilöllä tulee olla myös voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Todistukset ja muut asiakirjat esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström, p. (02) 4864 1202, 050-530 2194. Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Hakemus Kuntarekryn kautta tulee toimittaa 20.6. 2022 klo 12. mennessä.

Huomio – Atentu – sinä, joka juuri valmistuit sairaanhoitajaksi tai olet jo konkari hoitotyössä!

Nyt on juuri oikea hetki tulla meille töihin mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden joukkoon, koska lisäämme sairaanhoitajiemme määrää.

Osastollamme potilaspaikkoja on 28. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta, yhteispäivystyksestä tai omien lääkäreiden vastaanotoilta. Potilaiden ka. hoitoaika osastolla on 12 vrk. Osastomme välittömässä läheisyydessä toimii myös tehokas avosairaalamme.

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys, sairaanhoitaja, sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Jos olet juuri valmistuva opiskelija, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuajan kuluessa. Haastattelussa tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula (02) 486 41302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 050 530 2194. Tiedustelut vastaanotetaan mielellään sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Hakuaika päättyy 20.6.2022 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi

SAIRAANHOITAJAN TOIMI AKUUTTILUONTEISELLA OSASTOLLA

Huomio – Atentu – sinä, joka juuri valmistuit sairaanhoitajaksi tai olet jo konkari hoitotyössä!

Nyt on juuri oikea hetki tulla meille töihin mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden joukkoon, koska lisäämme sairaanhoitajiemme määrää.

Osastollamme potilaspaikkoja on 28. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta, yhteispäivystykestä tai omien lääkäreiden vastaanotoilta. Potilaiden ka. hoitoaika osastolla on 12 vrk. Osastomme välittömässä läheisyydessä toimii myös tehokas avosairaalamme.

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys, sairaanhoitaja sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Jos olet juuri valmistuva opiskelija, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Haastattelut voidaan aloittaa hakuajan kuluessa. Haastattelussa tulee esittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Tehtävän täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02-486 41 302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 02-486 41 202 tai 050-530 2194.
Tiedustelut vastaanotetaan mielellään sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Hakuaika päättyy 20.6.2022 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi

LÄHIHOITAJA

Huomio – Atentu – sinä, joka juuri valmistuit tai olet jo konkari hoitotyössä ja haluat vakinaisen työn!

Nyt on juuri oikea hetki tehdä hakemus meille. Haemme nimittäin akuuttiluonteiselle osastollemme lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävä sijoittuu osastolle, jossa on 28 potilaspaikkaa. Potilaiden vaihtuvuus on suurta ja hoitojaksojen ka. pituus 12 hoitopäivää. Potilaat tulevat pääsääntöisesti jatkohoitoon Tyksin sairaaloista, yhteispäivystyksestä tai omilta lääkärin vastaanotoilta

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Odotamme innolla, että haluat tulla osaksi ammattitaitoista ja mukavaa työporukkaamme.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Tehtävän täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 20.6.2022 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02-486 41 302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 02-486 41 202 tai 050-530 2194. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi


Lisäksi osastollamme on sairaanhoitajan ja lähihoitajan kesätyötä.


HAMMASHUOLTO
Pöytyän kuntayhtymään kuuluu kaksi kuntaa, Aura ja Pöytyä.
Kuntayhtymässä on neljä hammashoitolaa Aurassa, Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.
Kuntayhtymässämme on 6 hammaslääkärin virkaa, joista yksi toimii vastaavana hammaslääkärinä, 5 suuhygienistin tointa sekä 7 hammashoitajan tointa.
Käytössämme on Lifecare-tietojärjestelmä ja digitaalinen kuvantamisjärjestelmä.

KAKSI TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUTTA

Haemme kahta hammaslääkäriä vanhempain/hoitovapaan viransijaisuuteen 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 9–11 kk ajaksi Auran/Kyrön ja Riihikosken hammashoitoloihin. Todennäköisesti sijaisuus/sijaisuudet jatkuvat vielä tästä.

Tehtävänkuva on monipuolinen ja asiakaskuntana kaikki ikäluokat. Työtehtävissä on mahdollisuus päästä hyödyntämään taitoja laaja-alaisesti kaikenikäisten potilaiden hoidossa. Työnkuvaa on myös mahdollista muokata omia kiinnostuksenkohteita vastaavaksi, esimerkiksi oikomishoitoon pääsee halutessaan perehtymään. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn lisäksi perehdytyksen, esimiehen tuen, mukavia työkavereita ja mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistasi sekä vaikuttaa oman työsi kehittämiseen

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työaika on 38,25 h/vko. Palkkaus on KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukainen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollosta ja hänellä tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 a §:n mukainen rokotesuoja. Sijaisuus täytetään heti sopivan sijaisen löydyttyä. Kuntayhtymässä on käytössä koeaika.

Käy tutustumassa meihin www.poytyanterveyskeskus.fi

Hakemukset 13.7.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi -palvelun sähköisen hakemuksen kautta: www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula (tavoitettavissa 23.6.22 asti), heli.kriikkula@tk.poytya.fi, puh. (02) 4864 1330 (yhteydenotot hammashuollon ajanvarausnumeron kautta tai sähköpostitse).

SUUHYGIENISTI VAKINAISEEN TYÖSUHTEESEEN

Suuhygienistinä työskentelet osana moniammatillista työyhteisöä. Toimi on kokoaikainen, työaika 38,25 h/viikko.  Toimi täytetään sijaisuutena 1.9.22 alkaen ja vakinaistetaan 1.1.2023 alkaen. Työnkuvasi on monipuolinen. Toimen alkaessa tehtäviisi kuuluu pelkkää suuhygienistin vastaanottotyötä helmikuun 2023 loppuun asti. Tämän jälkeen teet välillä työtä hammaslääkärin työparina tai välinehuollossa suuhygienistin tehtävien lomassa. Tehtävään valitulta edellytetään valmiutta eri toimipisteissä työskentelyyn. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan hakijan toimitettua hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollosta ja hänellä tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 a §:n mukainen rokotesuoja. Kuntayhtymässä on käytössä koeaika.

Hakemukset 13.7.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi -palvelun sähköisen hakemuksen kautta: www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula (tavoitettavissa 23.6.22 asti), heli.kriikkula@tk.poytya.fi,
puh. (02) 4864 1330 (yhteydenotot hammashuollon ajanvarausnumeron kautta asti sähköpostitse)

HAMMASHOITAJAN TOIMI

Pitkään työssä ollut hammashoitajamme jää eläkkeelle ja haemme nyt hänelle seuraajaa. Meillä on tarjota sinulle monipuolinen työnkuva, johon sisältyy avustamista perushammashoidossa, myös oikomisen parissa, sekä toimistotyötä ja välinehuoltoa. Toimi täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto tai lähihoitajan tutkinto suun terveydenhuollon suuntautumisopinnoilla. Kielivaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Meille tärkeää on työntekijässä joustavuus, oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöinen asenne.

Valinta on ehdollinen ja vahvistetaan hakijan toimitettua hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollosta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 a §:n mukainen rokotesuoja. Kuntayhtymässä on käytössä koeaika.

Hakemukset 13.7.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi -palvelun sähköisen hakemuksen kautta: www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula (tavoitettavissa 23.6.22 asti), heli.kriikkula@tk.poytya.fi, puh. (02) 4864 1330 (yhteydenotot hammashuollon ajanvarausnumeron kautta tai sähköpostitse).

RUOKAPALVELUSSA VUOSILOMIEN SIJAISUUKSIA

Ruokapalveluissa tarjolla vuosilomien sijaisuuksia Riihikosken terveyskeskuksen keittiöllä toukokuusta-syyskuulle.
Työtehtäviin kuuluvat erilaiset keittiötyöt, ruoanvalmistusta ja –jakelua, astiahuoltoa ja puhtaanapitoa.
Arvostamme alan koulutusta tai riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä. Hygieniapassi vaaditaan
Positiivinen asenne, hyvät yhteistyötaidot sekä oma-aloitteisuus eduksi.

Yhteydenotot : Riitta Lehti riitta.lehti@tk.poytya.fi tai puh. 02-48641 211

Avoin työhakemus

  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Toimiva palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Päivystystoiminta keskittyy pääterveysasemalle. Vuodeosastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton 1.6.2011 alkaen.

  Tähdellä (*) merkityt kentät pakollisia.

  Nimi*

  Osoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka

  Puhelin*

  Sähköposti*

  Liitä CV

  Työtehtävän nimi, johon haen

  Vapaamuotoinen hakemus

  ×