Tulosta sivu

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä


Keskus/Laboratorion ajanvaraus 02 486 410
Sairaanhoidon neuvonta: 02 4864 1270
Hammashuollon neuvonta: 02 4864 1330

Lähetä avoin työhakemus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja osasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Osastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton.

Kuntayhtymän sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä hakee vakituiseen työsuhteeseen terveyskeskushammaslääkäriä 2.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän muodostavat Pöytyän ja Auran kunnat vireässä maaseutuympäristössä lähellä Turkua. Kuntien väestömäärä on yhteensä n 12 600 asukasta. Käytössämme on Lifecare-potilastietojärjestelmä ja digitaalinen kuvantamisjärjestelmä. Tilat ja laitteet ovat ajanmukaiset.

Kuntayhtymässämme on 6 hammaslääkärin virkaa, joista yksi toimii vastaavana hammaslääkärinä, 5 suuhygienistin tointa sekä 7 hammashoitajan tointa. Hammaslääkärin viroista täytettynä on viisi. Hammashoidon vastaanotot löytyvät kaikista neljältä terveysasemaltamme.

Nyt haemme hammaslääkäriä ensisijaisesti Kyrön hammashoitolaan, jossa vastaanottotilat löytyy kahdelle hammaslääkärille ja yhdelle suuhygienistille. Lisäksi tehtävään kuuluu 1-2 päivää viikossa Yläneen hammashoitolassa, jossa vastaanottotilat yhdelle hammaslääkärille ja suuhygienistille. Tehtävänkuva on monipuolinen ja asiakaskuntana on kaikki ikäluokat.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työaika on 38,25 h/vko. Palkkaus on KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukainen, myös oma palkkatoivomus on mahdollista esittää. Käy tutustumassa meihin www.poytyanterveyskeskus.fi

Hakemukset ansioluetteloineen 2.12.2019 klo 12:00 mennessä www.kuntarekry.fi työavain 259474.
Lisätietoja antaa vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula, heli.kriikkula@tk.poytya.fi, puh. (02) 4864 1330 (yhteydenotot hammashuollon ajanvarausnumeron kautta).
 

Lähihoitajan toimi

Haemme akuuttiluonteiselle osastollemme lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työ on kolmivuorotyötä. Työvuorot osastollamme suunnitellaan ergonomisen työvuorosuunnittelulla. Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Odotamme hakijalta hyvää hoitotyön osaamista, joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehitysmyönteistä asennetta työhön sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemukset www.kuntarekry.fi työavain 259483. Hakuaika päättyy 22.11.2019 12:00. Työ alkaa 1.12.2019.

Terveyskeskuksemme kotisivut löytyvät osoitteesta www.poytyanterveyskeskus.fi
Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02-486 41 302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 02-486 41 202 tai 02- 486410. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä hakee kokenutta kirjanpitäjää.

Kirjanpitäjän keskeisiin tehtäviin kuuluvat vastuu kuntayhtymän kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, huolehtia tietojen ja maksujen ajantasaisuudesta sekä valmistella ja koota talousarvioita ja tilinpäätöksiä. Kirjanpitäjällä on keskeinen rooli kuntayhtymän päivittäisten talousrutiinien toteutuksessa, kuten reskontran ja maksuliikenteen hoidossa. Kirjanpitäjällä on kokonaisvastuu ostoreskontran hoitamisesta ja täsmäyksestä kirjanpitoon sekä muut kuukausikirjanpitoon liittyvät tehtävät. Kirjanpitäjä toimii taloushallinnon ohjelmien pääkäyttäjänä ja raportoi toteutuneet kustannukset johtoryhmälle, yksiköiden esimiehille ja jäsenkunnille. Kirjanpitäjä huolehtii kuntalaskutuslaskelmien laatimisesta sekä maksumuistutusten ja perinnän hoitamisesta. Tilinpäätöstietojen kokoaminen sekä konsernilukujen kerääminen jäsenkunnille kuuluvat myös kirjanpitäjän tehtäviin. Loma- ja kiireaikoina kirjanpitäjä toimii palkkasihteerin sijaisena.

Kirjanpitäjän toimen kelpoisuusvaatimuksena on taloushallinnontutkinto, alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot. Toimen työaika on 36,75 h/vk, työaikamuotona toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämän hetkinen kirjanpitäjän tehtäväkohtainen palkka on 2371,61 euroa kuukaudessa. Hakijalta odotetaan lisäksi erinomaisia ATK-taitoja, kiitettävää suomenkielen suullista ja kirjallista osaamista, täsmällisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää julkishallinnon ymmärrystä. Kokemus julkisterveydenhuollon taloushallinnon tehtävistä katsotaan eduksi.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi työavain 259378.
Työ alkaa 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan.
Talouspäällikkö Lauri Ämmälä 02 4864 1201 / 040 350 1107.

Hakuaika päättyy 24.11.2019 23:55.

 

RÖNTGENHOITAJAN opintovapaan sijaisuus ajalle 16.12.2019-31.5.2020

Tule töihin mukavaan joukkoomme röntgenhoitajan opintovapaan ajaksi.

Röntgen on osa diagnostiikkayksikköä. Röntgenhoitajan työ keskittyy terveyskeskustasolla tehtäviin radiologisiin kuvantamistutkimuksiin (natiivi-, ja hammasröntgentutkimukset). Tehtäviin kuuluvat myös muut erikseen röntgenin toimintaan liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Työ on kokopäivätyötä ja sijoittuu arkipäiville.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä oikeus harjoittaa röntgenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Arvostamme asiakaslähtöistä toimintaa ja moniammatillista yhteistyökykyä. Lisätietoja antaa johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström eija-liisa.vikstrom@tk.poytya.fi puh. (02) 486 41 202 tai 050-530 2194 tai diagnostiikkayksikön osastonhoitaja Helena Vuori helena.vuori@tk.poytya.fi puh. (02) 486 41 375

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi työavain 260551.

Hakuaika päättyy 28.11.2019 12:00

Comments are closed.

Avoin työhakemus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Toimiva palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Päivystystoiminta keskittyy pääterveysasemalle. Vuodeosastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton 1.6.2011 alkaen.

Tähdellä (*) merkityt kentät pakollisia.

Nimi*

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin*

Sähköposti*

Liitä CV

Työtehtävän nimi, johon haen

Vapaamuotoinen hakemus

×