Tulosta sivu

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä


Keskus/Laboratorion ajanvaraus 02 486 410
Sairaanhoidon neuvonta: 02 4864 1270
Hammashuollon neuvonta: 02 4864 1330
Fysioterapian neuvonta ja ajanvaraus: 02 4864 1360,
klo 8-12 takaisinsoitto

Lähetä avoin työhakemus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja osasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Osastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton.

Kuntayhtymän sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän muodostavat Pöytyän ja Auran kunnat vireässä maaseutuympäristössä lähellä Turkua. Kuntien väestömäärä on yhteensä n 12 400 asukasta. Kuntayhtymässämme on 10 lääkärin virkaa. Käytössämme on Lifecare -potilastietojärjestelmä ja digitaalinen kuvantamisjärjestelmä. Terveyskeskuksessa on oma laboratorio ja röntgen. Olemme hyvä työantaja, joka rohkaisee työntekijöitään kouluttautumaan ja kehittämään aktiivisesti työtään ja toimintatapojaan, toimimme myös aktiivisessa yhteistyössä alueen erikoissairaanhoidon sekä paikallisten kuntien  kanssa kehittäen väestön palveluja ajan hengessä.   Työyhteisömme henki on hyvä, kaikkia ammattiryhmiä arvostava.

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄSSÄ

on haettavana

Sairaanhoitajan toimi akuuttiluonteisella osastolla

Pitkäaikainen sairaanhoitajamme jää viettämään vuosilomaansa ja sen jälkeen nauttimaan eläkkeestä. Tämän vuoksi tarvitsemme joukkoomme uuden sairaanhoitajan. Tehtävä sijoittuu osastolle, jossa on 28 potilaspaikkaa. Potilaiden vaihtuvuus on suurta ja hoitojaksojen ka. pituus 12 hoitopäivää. Potilaat tulevat pääsääntöisesti jatkohoitoon Tyksin sairaaloista, yhteispäivystyksestä tai omilta lääkärin vastaanotoilta.

Sairaanhoitajan tehtävänä on osastolla toteuttaa laadukasta ja potilaslähtöistä hoitotyötä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa potilaiden parhaaksi. Sairaanhoitajalta odotetaan vahvaa ammatillisuutta ja kuntoutusta edistävää työotetta.

Työ on kolmivuorotyötä. Työ alkaa määräaikaisena vuosiloman sijaisuutena. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus alkaa 1.5.2022. Kelpoisuusehtona toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys, sairaanhoitaja, sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula (02) 486 41302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 050 530 2194. Sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Hakuaika päättyy 29.12.2021 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekryn kautta.

 

Lähihoitajan toimi

Haemme akuuttiluonteiselle osastollemme lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto.  Odotamme hakijalta hyvää hoitotyön osaamista, joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehitysmyönteistä asennetta työhön sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.  Tehtävän täytössä noudatamme 4 kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Terveyskeskuksemme kotisivut löytyvät osoitteesta www.poytyanterveyskeskus.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02-486 41 302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 02-486 41 202 tai 02- 486410. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Lähihoitajan sijaisuus

Hei, sinä lähihoitaja! Tule tekemään lähihoitajan sijaisuutta osastollemme. Sijaisuuden kesto on tällä hetkellä huhtikuun loppuun saakka. Työ on kolmivuorotyötä. Osastollamme on 28 potilaspaikkaa ja päivittäinen vaihtuvuus on suurta.

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on lähihoitajan opinnot suoritettuina tai olet opiskelija, joka on suorittanut yli 2/3 opinnoistaan hyväksytysti. Voit olla myös jonkin aikaa pois alalta ollut ammattilainen. Sijaisuus täytetään heti sopivan sijaisen löydyttyä. Haku tapahtuu Kuntarekryn kautta

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02 – 48641 302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 050 – 530 2194. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Sairaanhoitajan sijaisuus osastolla

Hei, sinä sairaanhoitaja! Tarvitsemme osastolle sairaanhoitaja sijaisen mahdollisimman pikaisesti. Sijaisuuden kesto on tällä hetkellä tammikuun puoleenväliin, mahdollisesti pidempään. Potilaspaikkoja osastollamme on 28 ja päivittäinen vaihtuvuus on suurta. Työ on kolmivuorotyötä.

Toivomme, että sinulla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys. Sijaisuus täytetään heti sopivan sijaisen löydyttyä. Haku tapahtuu Kuntarekryn kautta.

Lisätietoja tehtävistä antaa osastonhoitaja Tarja Pajula puh. 02-486 41302 tai johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström puh. 02-486 41 202 tai 050-530 2194 Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

 

Ruokapalvelutyöntekijän sijaisuus

Riihikosken terveyskeskuksen keittiöllä on tarjolla eripituisia sijaisuuksia.

Työtehtäviin kuuluvat erilaiset keittiötyöt, ruoanvalmistusta ja -jakelua, astiahuoltoa ja puhtaanapitoa.

Arvostamme alan koulutusta tai riittävää työkokemusta keittiötyöstä, keittotaito eduksi. Hygieniapassi vaaditaan.

Positiivinen asenne, hyvät yhteistyötaidot sekä oma-aloitteisuus ovat tehtävässä eduksi.

Yhteydenotot : Riitta Lehti riitta.lehti@tk.poytya.fi tai puh. 02- 48641 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Avoin työhakemus

  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Toimiva palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Päivystystoiminta keskittyy pääterveysasemalle. Vuodeosastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton 1.6.2011 alkaen.

  Tähdellä (*) merkityt kentät pakollisia.

  Nimi*

  Osoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka

  Puhelin*

  Sähköposti*

  Liitä CV

  Työtehtävän nimi, johon haen

  Vapaamuotoinen hakemus

  ×